Organizatorzy konkursów

XVIII Dolnośląski Konkurs
dla Uczniów Gimnazjów "zDolny Ślązak Gimnazjalista"
i XV Dolnośląski Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych "zDolny Ślązaczek" realizowane są w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Organizatorami konkursów są: Dolnośląski Kurator Oświaty, Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Konkursy nadają laureatom szczególne uprawnienia przy naborze do szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.

Kontakt

Sekretariat konkursów
DODN we Wrocławiu
53-025 Wrocław
ul. Skarbowców 8a,
tel. 508691150
dodn@dodn.wroclaw.pl

Wojewódzka Komisja Konkursowa
Przewodniczący WKK

Paweł Nowak
DODN we Wrocławiu
53-025 Wrocław
ul. Skarbowców 8a,
pawel.nowak@dodn.dolnyslask.pl

Pobierz Adobe Reader
Pobierz Adobe Reader aby przeglądać pliki udostępniane
w formacie PDF
Adobe Reader download

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice

Realizatorem XVIII edycji konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista
 w ramach bloków:

matematyczno-fizycznego, humanistycznego,
przyrodniczego

oraz

XV Konkursu
zDolny Ślązaczek


jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Kontakt telefoniczny:

Paweł Nowak
508 691 074
pawel.nowak@dodn.dolnyslask.pl

Przemysław Adamski
508 691 108
przemyslaw.adamski@dodn.dolnyslask.pl

XI Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego

XI Dolnośląski Konkurs Języka Niemieckiego

VI Dolnośląski Konkurs Języka
Francuskiego


III Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego zDolny Ślązaczek

III Dolnośląski Konkurs Języka Niemieckiego zDolny Ślązaczek

są w całości realizowane przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu w oparciu o odrębne procedury.

Bieżące informacje o konkursach dostępne są na stronie internetowej WSF
www.zdolnyslazak.wsf.edu.pl
www.zdolnyslazaczek.wsf.edu.pl

Kontakt telefoniczny:
Anna Zasłona
71-395-84-73

zdolnyslazak@wsf.edu.pl


Magdalena Nowak
71-395-84-75

zdolnyslazaczek@wsf.edu.pl

Aktualności:

∴(Data publikacji 17.04.2018 r., godz. 15:40)   

Podsumowanie
Uroczystej GALI LAUREATÓW
XVIII edycji konkursu "zDolny Ślązak Gimnazjalista"
oraz XV edycji konkursu "zDolny Ślązaczek"


 

∴(Data publikacji 22.03.2018 r., godz. 11:30)

 

Szanowni Państwo,

w tym roku odbędą się dwie gale konkursowe. Zapraszamy 5 kwietnia do Auli Jana Pawła II na Uniwersytecie Przyrodniczym.

 

 GALA LAUREATÓW

 XV edycji konkursu "zDolny Ślązaczek"

godz. 10.00-12.00

 

GALA LAUREATÓW

XVIII edycji konkursu "zDolny Ślązak Gimnazjalista" 

godz. 12.30-15.00

Rozkład miejsc laureatów

Zaproszenia zostały wysłane pocztą lub zostaną osobiście dostarczone do szkół do dnia 27.03.2018 r. W razie niedostarczenia zaproszenia w wyznaczonym terminie, proszę o kontakt drogą elektroniczną na adres pawel.nowak@dodn.dolnyslask.pl


∴(Data publikacji 07.03.2018 r., godz. 08:50)

 

Uroczysta GALA LAUREATÓW
XVIII edycji konkursu "zDolny Ślązak Gimnazjalista"
oraz XV edycji konkursu "zDolny Ślązaczek"

Serdecznie zapraszamy laureatów 
5 kwietnia 2018 r.
do Auli Jana Pawła II

Uniwersytet Przyrodniczy
Centrum Dydaktyczno
Naukowe
pl. Grunwaldzki 24 A

Uprzejmie informujemy, że imienne zaproszenia dla laureatów zostaną wysłane do szkół. Zaproszenia prosimy zabrać ze sobą, bo umożliwiają wejście na GALĘ LAUREATÓW. Prosimy o przybycie na 15 min. przed podaną na zaproszeniu godziną.


 ∴(Data publikacji 07.03.2018 r., godz. 08:50)


Listy laureatów zostaną zaktualizowane po rozpatrzeniu wszystkich odwołań.


∴(Data publikacji 07.03.2018 r., godz.08:50)   

Wyniki etapu wojewódzkiego
XVII Dolnośląskiego Konkursu
Fizycznego

Spośród 44 uczestników etapu finałowego laureatami zostało 22 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 23 punkty.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim uczestnikom finału.

 

Lista laureatów XVII Dolnośląskiego Konkursu Fizycznego

Lista finalistów XVII Dolnośląskiego Konkursu Fizycznego

 

Skany prac zostaną wysłane na podane adresy mailowe.

Klucz odpowiedzi wraz z schematem punktowania 2017/2018


∴(Data publikacji 28.02.2018 r., godz. 10:00)

 

Wyniki etapu wojewódzkiego
XVII Dolnośląskiego Konkursu
Chemicznego

Spośród 48 uczestników etapu finałowego laureatami zostało 24 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 24 punkty.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim uczestnikom finału.

 

Lista laureatów XVII Dolnośląskiego Konkursu Chemicznego

 

Lista finalistów XVII Dolnośląskiego Konkursu Chemicznego

 

Skany prac zostaną wysłane na podane adresy mailowe.

Klucz odpowiedzi wraz z schematem punktowania 2017/2018


∴(Data publikacji 21.02.2018 r., godz. 12:30)

 

Wyniki etapu wojewódzkiego
XVIII Dolnośląskiego Konkursu
Matematycznego

Spośród 48 uczestników etapu finałowego laureatami zostało 24 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 20 punktów.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim uczestnikom finału.

 

Lista laureatów XVIII Dolnośląskiego Konkursu Matematycznego

 

Lista finalistów XVIII Dolnośląskiego Konkursu Matematycznego

 

Skany prac zostaną wysłane na podane adresy mailowe.

Klucz odpowiedzi wraz z schematem punktowania 2017/2018


∴(Data publikacji 20.02.2018 r., godz. 11:30)

 

Wyniki etapu wojewódzkiego
XVII Dolnośląskiego Konkursu
Polonistycznego

Spośród 31 uczestników części ustnej etapu finałowego laureatami zostało 25 uczniów, którzy uzyskali łącznie co najmniej 39 punktów.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim uczestnikom finału.

 

Lista laureatów XVII Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego

 

Lista finalistów XVII Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego

 


∴(Data publikacji 14.02.2018 r., godz. 9:22) 

 

Wyniki etapu wojewódzkiego
XVI Dolnośląskiego Konkursu
Geograficznego

Spośród 45 uczestników etapu finałowego laureatami zostało
25 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 78 punktów.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim uczestnikom finału.

 

Lista laureatów XVI Dolnośląskiego Konkursu Geograficznego

Lista finalistów XVI Dolnośląskiego Konkursu Geograficznego

Skany prac zostaną wysłane na podane adresy mailowe.

Klucz odpowiedzi wraz z schematem punktowania 2017/2018


∴(Data publikacji 09.02.2018 r., godz. 10:13)

 

Wyniki etapu wojewódzkiego
XV Dolnośląskiego Konkursu
zDolny Ślązaczek
język polski


Spośród 70 uczestników etapu finałowego laureatami zostało 40 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 16 punktów.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim uczestnikom finału.


Lista laureatów XV Dolnośląskiego Konkursu zDolny Ślązaczek
język polski

Lista finalistów XV Dolnośląskiego Konkursu zDolny Ślązaczek
język polski

Klucz odpowiedzi wraz z schematem punktowania 2017/2018

Prace konkursowe zostaną wysłane na podane adresy mailowe.


∴(Data publikacji 09.02.2018 r., godz. 10:13)

 

Wyniki etapu wojewódzkiego
XVII Dolnośląskiego Konkursu
Historycznego z elementami WOS

Spośród 48 uczestników  etapu finałowego laureatami zostało 24 uczniów, którzy uzyskali łącznie co najmniej 30 punktów.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim uczestnikom finału.

 

Lista laureatów XVII Dolnośląskiego Konkursu Historycznego

 

Lista finalistów XVII Dolnośląskiego Konkursu Historycznego

Klucz odpowiedzi wraz z schematem punktowania 2017/2018

Prace konkursowe zostaną wysłane na podane adresy mailowe.


∴(Data publikacji 1.02.2018 r., godz. 14:33)   

Przedstawiamy kolejność oraz godzinowy rozkład części ustnej finału
XVII Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego

Godzinowy rozkład części ustnej finału. 

Prosimy uczestników o przybycie 15 minut wcześniej przed wyznaczonym czasem.

Miejsce przeprowadzenia zawodów:

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
ul. Skarbowców 8a
53-025 Wrocław

∴(Data publikacji 24.01.2018 r., godz. 09:40)

Wyniki etapu wojewódzkiego
XV Dolnośląskiego Konkursu
zDolny Ślązaczek
matematyka


Spośród 70 uczestników etapu finałowego laureatami zostało 43 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 18 punktów.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim uczestnikom finału.

 

Lista laureatów XV Dolnośląskiego Konkursu zDolny Ślązaczek
matematyka

Lista finalistów XV Dolnośląskiego Konkursu zDolny Ślązaczek
matematyka

Klucz odpowiedzi wraz z schematem punktowania 2017/2018

Prace konkursowe zostaną wysłane na podane adresy mailowe.


∴(Data publikacji 24.01.2018 r., godz. 09:38)

Wyniki etapu wojewódzkiego
XVII Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego


Spośród 45 uczestników etapu finałowego laureatami zostało
25 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 43 punkty.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim uczestnikom finału.

 

Lista laureatów XVII Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego

Lista finalistów XVII Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego

Klucz odpowiedzi wraz z schematem punktowania 2017/2018

Prace konkursowe zostaną wysłane na podane adresy mailowe.


∴(Data publikacji 12.01.2018 r., godz. 13:37)   

Wyniki etapu wojewódzkiego części pisemnej
XVII Dolnośląskiego Konku
rsu
Polonistycznego

Spośród 49 uczestników etapu finałowego, do II części zakwalifikowało się 31 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 24 punkty.
Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim uczestnikom,
a zakwalifikowanym
do II części finału życzymy udanego startu.

Wyniki I części finałowego Konkursu Polonistycznego,
oraz kwalifikacja do II części finału

Klucz odpowiedzi wraz z schematem punktowania 2017/2018

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą
e-mailową na adres przewodniczącego WKK pawel.nowak@dodn.dolnyslask.pl.
W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.

1 lutego 2018 roku zostanie opublikowany dzienny
oraz godzinowy rozkład części ustnej finału
.

Prace konkursowe zostaną wysłane na podane adresy mailowe
w ciągu dwóch dni.

Czas przeznaczony na procedurę odwoławczą zacznie swój bieg z dniem 15 stycznia 2018 r.


 ∴(Data publikacji 22.12.2017 r., godz. 14:15)

Listy finalistów zostały zaktualizowane po rozpatrzeniu wszystkich odwołań.


∴(Data publikacji 20.12.2017 r., godz. 21:50)

Finał XV Dolnośląskiego Konkursu zDolny Ślązaczek

Finał XV Dolnośląskiego Konkursu zDolny Ślązaczek - matematyka
11 stycznia 2018 r., godz. 11.00 – 12.30
Prosimy o przybycie na godz. 10.30

Miejsce przeprowadzenia zawodów:
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław

Finał XV Dolnośląskiego Konkursu zDolny Ślązaczek - język polski
1 lutego 2018 r., godz. 11.00 – 12.30
Prosimy o przybycie na godz. 10.30

Miejsce przeprowadzenia zawodów:
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław


∴(Data publikacji 20.12.2017 r., godz. 21:48)

Finały konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista

Finał XVII Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego
4 stycznia 2018 r., godz. 11.00 – 13.00
Prosimy o przybycie na godz. 10.30

Miejsce przeprowadzenia zawodów:
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław

Finał XVII Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego
10 stycznia 2018 r., godz. 11.00 – 12.30
Prosimy o przybycie na godz. 10.30

Miejsce przeprowadzenia zawodów:
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław

Finał XVII Dolnośląskiego Konkursu Historycznego
31 stycznia 2018 r., godz. 11.00 – 13.00
Prosimy o przybycie na godz. 10.30

Miejsce przeprowadzenia zawodów:
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław

Finał XVIII Dolnośląskiego Konkursu Matematycznego
(UWAGA! Zmiana w harmonogramie.)
12 lutego 2018 r., godz. 11.00 – 13.30
Prosimy o przybycie na godz. 10.30

Miejsce przeprowadzenia zawodów: 
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław

Finał XVI Dolnośląskiego Konkursu Geograficznego
3 lutego 2018 r.
, godz. 11.00 – 13.30
Prosimy o przybycie na godz. 10.30

Miejsce przeprowadzenia zawodów:
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław

Finał XVII Dolnośląskiego Konkursu Fizycznego
24 lutego 2018 r., godz. 11.00 – 13.00
Prosimy o przybycie na godz. 10.30

Miejsce przeprowadzenia zawodów:
Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego,
pl. Maksa Borna 9, Wrocław

Finał XVII Dolnośląskiego Konkursu Chemicznego
17 lutego 2018 r., godz. 10.00 – 12.30
Prosimy o przybycie na godz. 9.30

Miejsce przeprowadzenia zawodów:
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, 
ul. F. Joliot-Curie 14, Wrocław

Bez poświadczenia o ubezpieczeniu, które należy wysłać do DODNu do 31 stycznia 2018 r., uczeń nie będzie dopuszczony do zawodów finałowych.
Organizatorzy zapewniają ubiór ochronny, w tym fartuchy.


∴(Data publikacji 08.12.2017 r., godz. 10:44)   

Wyniki etapu powiatowego XVIII Dolnośląskich Konkursów
 zDolny Ślązak Gimnazjalista
 i kwalifikacja do finałów
-blok przyrodniczy

Spośród 378 uczestników etapu powiatowego bloku przyrodniczego, do finałów zakwalifikowało się:

 z biologii 47 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 50 punktów,

z geografii 48 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 54 punkty,

z chemii 48 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 51 punktów.

Wyniki etapu powiatowego zDolnego Ślązaka i kwalifikacja do finału
z biologii

Wyniki etapu powiatowego zDolnego Ślązaka i kwalifikacja do finału
z geografii

Wyniki etapu powiatowego zDolnego Ślązaka i kwalifikacja do finału
z chemii

Kwalifikacja została przeprowadzona zgodnie z § 10 pkt 2 - minimum kwalifikacyjne do następnego etapu ustalane jest na możliwie najwyższym poziomie liczby uzyskanych punktów, przy którym liczba zakwalifikowanych uczniów nie jest mniejsza od 10% uczestników etapu powiatowego przy kwalifikacji do finału z każdego przedmiotu. Kwalifikacji dokonuje się przedmiotowo, wykorzystując wskaźnik, obliczany z poniższego algorytmu

W=A + (B/CxA)
A – suma punktów z bloku
B – suma punktów z przedmiotu
C – max. możliwa liczba punktów z przedmiotu
 

UWAGA! Uczniowie nie muszą potwierdzać uczestnictwa
 w finale w panelu.

Uczniowie zakwalifikowani do etapu finałowego z przedmiotu chemia, zobowiązani są do dostarczenia poświadczenia o ubezpieczeniu wymaganego
przez Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Bez poświadczenia o ubezpieczeniu, które należy wysłać do
DODNu
do 31 stycznia 2018 r.,
uczeń nie będzie dopuszczony do zawodów finałowych.

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę http://zdolnyslazak.dodn.dolnyslask.pl/esok/konkurs/

Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia, hasłem jest data urodzenia w formacie rrrr-mm-dd.

Klucz odpowiedzi wraz z schematem punktowania 2017/2018

Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim uczestnikom, a zakwalifikowanym do finałów życzymy udanego startu w III etapie.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i godziny przeprowadzenia części finałowej konkursów zostaną podane na stronie konkursów do dnia 22 grudnia.

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK pawel.nowak@dodn.dolnyslask.pl. W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.

Problemy z logowaniem proszę zgłaszać drogą e-mailową na adres przemyslaw.adamski@dodn.dolnyslask.pl

∴(Data publikacji 07.12.2017 r., godz. 8:29)   

Wyniki etapu powiatowego XVIII Dolnośląskich Konkursów
 zDolny Ślązak Gimnazjalista
 i kwalifikacja do finałów
-blok
humanistyczny

Spośród 411 uczestników etapu powiatowego bloku humanistycznego,
do finałów zakwalifikowało się:

 z języka polskiego 51 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 43 punkty,

z historii 48 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 40 punktów.

Wyniki etapu powiatowego zDolnego Ślązaka i kwalifikacja do finału
z języka polskiego

Wyniki etapu powiatowego zDolnego Ślązaka i kwalifikacja do finału
z
historii

Kwalifikacja została przeprowadzona zgodnie z § 10 pkt 2 - minimum kwalifikacyjne do następnego etapu ustalane jest na możliwie najwyższym poziomie liczby uzyskanych punktów, przy którym liczba zakwalifikowanych uczniów nie jest mniejsza od 10% uczestników etapu powiatowego przy kwalifikacji do finału z każdego przedmiotu. Kwalifikacji dokonuje się przedmiotowo, wykorzystując wskaźnik, obliczany z poniższego algorytmu

W=A + (B/CxA)
A – suma punktów z bloku
B – suma punktów z przedmiotu
C – max. możliwa liczba punktów z przedmiotu
 


UWAGA! Uczniowie nie muszą potwierdzać uczestnictwa
 w finale w panelu.

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę http://zdolnyslazak.dodn.dolnyslask.pl/esok/konkurs/

Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia, hasłem jest data urodzenia w formacie rrrr-mm-dd.

Klucz odpowiedzi wraz z schematem punktowania 2017/2018

Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim uczestnikom, a zakwalifikowanym do finałów życzymy udanego startu w III etapie.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i godziny przeprowadzenia części finałowej konkursów zostaną podane na stronie konkursów do dnia 20 grudnia.

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK pawel.nowak@dodn.dolnyslask.pl. W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.

Problemy z logowaniem proszę zgłaszać drogą e-mailową na adres przemyslaw.adamski@dodn.dolnyslask.pl

∴(Data publikacji 06.12.2017 r., godz. 9:44)   

Wyniki etapu powiatowego XVIII Dolnośląskich Konkursów
 zDolny Ślązak Gimnazjalista
 i kwalifikacja do finałów
-blok
matematyczno-fizyczny

Spośród 406 uczestników etapu powiatowego bloku matematyczno-fizycznego, do finałów zakwalifikowało się:

 z matematyki 48 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 55 punktów,

z fizyki 45 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 56 punktów.

Wyniki etapu powiatowego zDolnego Ślązaka i kwalifikacja do finału
z matematyki

Wyniki etapu powiatowego zDolnego Ślązaka i kwalifikacja do finału
z fizyki

Kwalifikacja została przeprowadzona zgodnie z § 10 pkt 2 - minimum kwalifikacyjne do następnego etapu ustalane jest na możliwie najwyższym poziomie liczby uzyskanych punktów, przy którym liczba zakwalifikowanych uczniów nie jest mniejsza od 10% uczestników etapu powiatowego przy kwalifikacji do finału z każdego przedmiotu. Kwalifikacji dokonuje się przedmiotowo, wykorzystując wskaźnik, obliczany z poniższego algorytmu

W=A + (B/CxA)
A – suma punktów z bloku
B – suma punktów z przedmiotu
C – max. możliwa liczba punktów z przedmiotu
 


UWAGA! Uczniowie nie muszą potwierdzać uczestnictwa
 w finale w panelu.

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę http://zdolnyslazak.dodn.dolnyslask.pl/esok/konkurs/

Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia, hasłem jest data urodzenia w formacie rrrr-mm-dd.

Klucz odpowiedzi wraz z schematem punktowania 2017/2018

Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim uczestnikom, a zakwalifikowanym do finałów życzymy udanego startu w III etapie.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i godziny przeprowadzenia części finałowej konkursów zostaną podane na stronie konkursów do dnia 20 grudnia.

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK pawel.nowak@dodn.dolnyslask.pl. W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.

Problemy z logowaniem proszę zgłaszać drogą e-mailową na adres przemyslaw.adamski@dodn.dolnyslask.pl

∴(Data publikacji 05.12.2017 r., godz. 9:41)   

Wyniki etapu powiatowego XV Dolnośląskiego Konkursu
zDolny Ślązaczek
oraz kwalifikacja do finału

Spośród 588 uczestników etapu powiatowego,
 do finałów zakwalifikowało się:

z języka polskiego 70 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 70 punktów,

z matematyki 71 uczniów, którzy uzyskali co najmniej 70 punktów.

Kwalifikacja została przeprowadzona zgodnie z § 10 pkt 2 - minimum kwalifikacyjne do następnego etapu ustalane jest na możliwie najwyższym poziomie liczby uzyskanych punktów, przy którym liczba zakwalifikowanych uczniów nie jest mniejsza od 10% uczestników etapu powiatowego przy kwalifikacji do finału z każdego przedmiotu. Kwalifikacji dokonuje się przedmiotowo, wykorzystując wskaźnik, obliczany z poniższego algorytmu

W=A + (B/CxA)
A – suma punktów z bloku
B – suma punktów z przedmiotu
C – max. możliwa liczba punktów z przedmiotu
 

Wyniki etapu powiatowego zDolnego Ślązaczka i kwalifikacja do finału
z języka polskiego

Wyniki etapu powiatowego zDolnego Ślązaczka i kwalifikacja do finału
z matematyki

UWAGA! Uczniowie nie muszą potwierdzać uczestnictwa
 w finale w panelu.

Skany prac, dostępne są po zalogowaniu na stronę http://zdolnyslazak.dodn.dolnyslask.pl/esok/konkurs/

Loginem każdego ucznia jest jego indywidualny kod z karty ucznia, hasłem jest data urodzenia w formacie rrrr-mm-dd.

Klucz odpowiedzi wraz z schematem punktowania 2017/2018

Dziękujemy i gratulujemy wyniku wszystkim uczestnikom, a zakwalifikowanym do finałów życzymy udanego startu w III etapie.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i godziny przeprowadzenia części finałowej konkursów zostaną podane na stronie konkursów do dnia 20 grudnia.

Ewentualne pomyłki w sumowaniu punktów prosimy zgłaszać drogą e-mailową na adres przewodniczącego WKK pawel.nowak@dodn.dolnyslask.pl. W innych przypadkach obowiązuje procedura odwoławcza.

Problemy z logowaniem proszę zgłaszać drogą e-mailową na adres przemyslaw.adamski@dodn.dolnyslask.pl

∴(Data publikacji 23.11.2017 r., godz. 10:47)

Szanowni Państwo
Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie

Ogłoszenia wyników II etapu i kwalifikacji do finałów na podstawie wpisanych wyników, oraz udostępnienia skanów prac można oczekiwać po 4 grudnia.

Kody, które uczniowie otrzymali podczas II etapu, będą potrzebne do wglądu do swojej pracy, dopiero po ogłoszeniu wyników z danego konkursu.

Paweł Nowak
Przewodniczący WKK


∴(Data publikacji 6.11.2017 r., godz. 11:56)
Szkoły Gimnazjalne!

Poniżej zamieszczamy adresy miejsc przeprowadzania etapu powiatowego poszczególnych bloków przedmiotowych Konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista dla uczniów województwa dolnośląskiego wg powiatów:

Blok humanistyczny. Termin konkursu 15.11.2017 r., godzina 12.00
Blok matematyczno – fizyczny. Termin konkursu 16.11.2017 r., godzina 12.00
Blok przyrodniczy. Termin konkursu 17.11.2017 r., godzina 12.00


WROCŁAWSKI ZIEMSKI I WROCŁAWSKI GRODZKI

Miejsca przeprowadzenia etapu powiatowego poszczególnych bloków przedmiotowych Konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista oraz listy uczniów

Szkoła Podstawowa Nr 5 we Wrocławiu, ul. Jelenia 7

Blok matematyczno – fizyczny. Termin konkursu 16.11.2017 r., godzina 12.00
Blok przyrodniczy. Termin konkursu 17.11.2017 r., godzina 12.00

Gimnazjum Nr 16 we Wrocławiu, ul. Jemiołowa 57

Blok humanistyczny. Termin konkursu 15.11.2017 r., godzina 12.00

Blok przyrodniczy. Termin konkursu 17.11.2017 r., godzina 12.00

Szkoła Podstawowa Nr 77 we Wrocławiu, ul. św. Jerzego 4

Blok humanistyczny. Termin konkursu 15.11.2017 r., godzina 12.00
Blok matematyczno – fizyczny. Termin konkursu 16.11.2017 r., godzina 12.00
Gimnazjum Nr 49 we Wrocławiu, aleja Aleksandra Brücknera 10

Blok humanistyczny. Termin konkursu 15.11.2017 r., godzina 12.00
Blok matematyczno – fizyczny. Termin konkursu 16.11.2017 r., godzina 12.00
Blok przyrodniczy. Termin konkursu 17.11.2017 r., godzina 12.00


∴(Data publikacji 6.11.2017 r., godz. 11:10)
Szkoły Podstawowe!

Poniżej zamieszczamy adresy miejsc przeprowadzania etapu powiatowego Konkursu dla szkół podstawowych zDolny Ślązaczek dla uczniów województwa dolnośląskiego wg powiatów. Termin konkursu 14.11.2017 r., godzina 12.00

 

WROCŁAWSKI ZIEMSKI I WROCŁAWSKI GRODZKI

Miejsca przeprowadzenia etapu powiatowego Konkursu zDolny Ślązaczek oraz listy uczniów

Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wrocławiu, ul. Nowowiejska 78

Konkurs dla szkół podstawowych. Termin konkursu 14.11.2017 r., godzina 12.00

Szkoła Podstawowa Nr 90 we Wrocławiu, ul. Orzechowa 62

Konkurs dla szkół podstawowych. Termin konkursu 14.11.2017 r., godzina 12.00


∴(Data publikacji 30.10.2017 r., godz. 13:38)

Szanowni Państwo,
etapy powiatowe konkursów odbędą się we wszystkich powiatach zgodnie z harmonogramem.
Szczegółowe informacje o miejscach przeprowadzania II etapu zostaną opublikowane 6 listopada 2017 r.


 

∴(Data publikacji 30.10.2017 r. godz. 13:38)

Poniżej zamieszczamy listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista w podziale na powiaty, przyjętym w Regulaminie:

blok przyrodniczy:

1.    bolesławiecki
2.    dzierżoniowski
3.    głogowski
4.    górowski
5.    jaworski
6.    jeleniogórski z m. Jelenia Góra
7.    kamiennogórski
8.    kłodzki
9.    legnicki z m. Legnica
10. 
lubański
11.  lubiński
12. 
lwówecki
13.  
milicki

14.  oławski

15.   oleśnicki
16.  
polkowicki
17. 
 strzeliński
18.  
średzki
19.  
świdnicki
20.  
trzebnicki
21.   wałbrzyski z m. Wałbrzych
22.  
wołowski
23.  
wrocławski grodzki
24.  
wrocławski ziemski
25. 
 ząbkowicki
26. 
 zgorzelecki
27.  
złotoryjski∴(Data publikacji 27.10.2017 r. godz. 11:51)

Poniżej zamieszczamy listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista w podziale na powiaty, przyjętym w Regulaminie:

blok matematyczno-fizyczny:


1.   
bolesławiecki

2.    dzierżoniowski
3.    głogowski
4.    górowski
5.    jaworski
6.    jeleniogórski z m. Jelenia Góra
7.    kamiennogórski
8.    kłodzki
9.    legnicki z m. Legnica
10. 
lubański
11.  lubiński
12. 
lwówecki
13.  
milicki

14.  oławski

15.   oleśnicki
16.  
polkowicki
17. 
 strzeliński
18.  
średzki
19.  
świdnicki
20.  
trzebnicki
21.   wałbrzyski z m. Wałbrzych
22.  
wołowski
23.  
wrocławski grodzki
24.  
wrocławski ziemski
25. 
 ząbkowicki
26. 
 zgorzelecki
27.  
złotoryjski


∴(Data publikacji 26.10.2017 r. godz. 11:45)

Poniżej zamieszczamy listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista w podziale na powiaty, przyjętym w Regulaminie:

blok humanistyczny:

1.    bolesławiecki
2.    dzierżoniowski
3.    głogowski
4.    górowski
5.    jaworski
6.    jeleniogórski z m. Jelenia Góra
7.    kamiennogórski
8.    kłodzki
9.    legnicki z m. Legnica
10. 
lubański
11.  lubiński
12. 
lwówecki
13.  
milicki

14.  oławski

15.   oleśnicki
16.  
polkowicki
17. 
 strzeliński
18.  
średzki
19.  
świdnicki
20.  
trzebnicki
21.   wałbrzyski z m. Wałbrzych
22.  
wołowski
23.  
wrocławski grodzki
24.  
wrocławski ziemski
25. 
 ząbkowicki
26. 
 zgorzelecki
27.  
złotoryjski


∴(Data publikacji 24.10.2017 r. godz. 09:45)
Szkoły Podstawowe!

Poniżej zamieszczamy listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursu zDolny Ślązaczek w podziale na powiaty, przyjętym w Regulaminie:


1.   
bolesławiecki

2.    dzierżoniowski
3.    głogowski
4.    górowski
5.    jaworski
6.    jeleniogórski z m. Jelenia Góra
7.    kamiennogórski
8.    kłodzki
9.    legnicki z m. Legnica
10. 
lubański
11.  lubiński
12. 
lwówecki
13.  
milicki

14.  oławski

15.   oleśnicki
16.  
polkowicki
17. 
 strzeliński
18.  
średzki
19.  
świdnicki
20.  
trzebnicki
21.   wałbrzyski z m. Wałbrzych
22.  
wołowski
23.  
wrocławski grodzki
24.  
wrocławski ziemski
25. 
 ząbkowicki
26. 
 zgorzelecki
27.  
złotoryjski


∴(Data publikacji 20.10.2017 r., godz. 13:44)

Szkoły Podstawowe!

Szanowni Państwo,
przypominamy, że uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej, którzy wzięli udział w konkursie zDolny Ślązak Gimnazjalista, wpisujemy do ESOKa na koncie gimnazjalnym,
jako uczniów klasy 1 gimnazjum.


∴(Data publikacji 20.10.2017 r., godz. 13:44)

Szkoły Gimnazjalne!

Klucz odpowiedzi do arkusza konkursowego - zDolny Ślązak Gimnazjalista blok przyrodniczy do pobrania [tutaj].

27.10.2017 r. godz. 1600 - to nieprzekraczalny termin wpisywania danych uczniów oraz ich wyników. Po tym terminie system zostanie zamknięty.

Uczniowie, którzy nie zostaną wpisani do bazy, nie uczestniczą
w dalszych etapach konkursu.


∴(Data publikacji 20.10.2017 r., godz. 08:10)

Szkoły Gimnazjalne!

Klucz odpowiedzi do arkusza konkursowego - zDolny Ślązak Gimnazjalista blok matematyczno-fizyczny do pobrania [tutaj].

26.10.2017 r. godz. 1600 - to nieprzekraczalny termin wpisywania danych uczniów oraz ich wyników. Po tym terminie system zostanie zamknięty.

Uczniowie, którzy nie zostaną wpisani do bazy, nie uczestniczą
w dalszych etapach konkursu.


∴(Data publikacji 19.10.2017 r., godz. 08:15)

Szkoły Gimnazjalne!

Klucz odpowiedzi do arkusza konkursowego - zDolny Ślązak Gimnazjalista blok humanistyczny do pobrania [tutaj].

25.10.2017 r. godz. 1600 - to nieprzekraczalny termin wpisywania danych uczniów oraz ich wyników.
Po tym terminie system zostanie zamknięty.


Uczniowie, którzy nie zostaną wpisani do bazy, nie uczestniczą
w dalszych etapach konkursu.


(Data publikacji 18.10.2017 r., godz. 08:15)

Szkoły Gimnazjalne!
Zgodnie z §6, p. 2 Regulaminu XVIII Dolnośląskiego konkursu dla gimnazjalistów w formule blokowo-przedmiotowej "zDolny Ślązak Gimnazjalista" udostępniamy do pobrania szkołom gimnazjalnym arkusz konkursowy etapu szkolnego bloku przyrodniczego.

Pobranie arkusza możliwe jest:
18 i 19 października 2017 r. od godz. 800 do godz. 1600
20 października 2017 r. od godz. 800 do godz. 900

[tutaj dostęp do Elektronicznego Systemu Obsługi Konkursów - ESOK].

Termin konkursu: 20.10.2017 r., godz. 10:00.
Życzymy powodzenia Szkolnym Komisjom Konkursowym.


(Data publikacji 17.10.2017 r., godz. 7:55)

Szkoły Gimnazjalne!
Zgodnie z 6, p. 2 Regulaminu XVIII Dolnośląskiego konkursu dla gimnazjalistów w formule blokowo-przedmiotowej "zDolny Ślązak Gimnazjalista" udostępniamy do pobrania szkołom gimnazjalnym arkusz konkursowy etapu szkolnego bloku matematyczno-fizycznego.

Pobranie arkusza możliwe jest:
17 i 18 października 2017 r. od godz. 800 do godz. 1600
19 października 2017 r. od godz. 800 do godz. 900

[tutaj dostęp do Elektronicznego Systemu Obsługi Konkursów - ESOK].

Termin konkursu: 19.10.2017 r., godz. 10:00.
Życzymy powodzenia Szkolnym Komisjom Konkursowym.


(Data publikacji 16.10.2017 r., godz. 07:46)

Szkoły Gimnazjalne!
Zgodnie z § 6, p. 2 Regulaminu XVIII Dolnośląskiego konkursu dla gimnazjalistów w formule blokowo-przedmiotowej "zDolny Ślązak Gimnazjalista" udostępniamy do pobrania szkołom gimnazjalnym arkusz konkursowy etapu szkolnego bloku humanistycznego.

Pobranie arkusza możliwe jest:
16 i 17 października 2017 r. od godz. 800 do godz. 1600
18 października 2017 r. od godz. 800 do godz. 900

[tutaj dostęp do Elektronicznego Systemu Obsługi Konkursów - ESOK].

Termin konkursu: 18.10.2017 r., godz. 10:00.
Życzymy powodzenia Szkolnym Komisjom Konkursowym.


(Data publikacji 12.10.2017 r., godz. 08:20)

Szkoły Podstawowe!
Klucz odpowiedzi do arkusza konkursowego - zDolny Ślązaczek do pobrania [
tutaj].

16.10.2017 r. zostanie uruchomiony system umożliwiający wpisywanie uczestników konkursu i ich wyników.

22.10.2017 r. godz. 1600 - to nieprzekraczalny termin wpisywania danych uczniów oraz ich wyników.
Po tym terminie system zostanie zamknięty.

Uczniowie, którzy nie zostaną wpisani do bazy, nie uczestniczą
w dalszych etapach konkursu.


(Data publikacji 09.10.2017 r., godz. 07:55)

Uwaga Szkoły Podstawowe!
Zgodnie z § 5, p. 2 Regulaminu XV Dolnośląskiego Konkursu dla uczniów szkół podstawowych "zDolny Ślązaczek" udostępniamy do pobrania szkołom podstawowym arkusz konkursowy etapu szkolnego.

Pobranie arkusza możliwe jest:
9 i 10 października 2017 r. od godz. 800 do godz. 1600
11 października 2017 r. od godz. 800 do godz. 900

[tutaj dostęp do Elektronicznego Systemu Obsługi Konkursów - ESOK].

Termin konkursu: 11.10.2017 r., godz. 10.00
Życzymy powodzenia Szkolnym Komisjom Konkursowym.


∴(Data publikacji 20.09.2017 r., godz. 10:38)

Szanowni Państwo,

w tegorocznej edycji konkursów pojawiły się zmiany w regulaminie,
na które należy zwrócić uwagę.

1. Szczególnie uzdolnieni uczniowie szkół podstawowych (klas IV-VII) uzyskali możliwość do uczestniczenia w tych konkursach dla gimnazjalistów, których nie ma w zestawie konkursów dla SP tj.: biologia, chemia, geografia, fizyka, historia, język francuski. Warunkiem ich uczestnictwa jest zapoznanie się z wymaganiami stawianymi przed uczestnikami oraz dodatkowe zgłoszenie szkoły przez dyrektora, zaznaczając ją jako gimnazjum. Uczniów tych wpisujemy do systemu jako uczniów klasy 1.

2. Tytuł finalisty uzyskają tylko ci uczestnicy finału, którzy zdobędą co najmniej 30% możliwych do zdobycie punktów w tym etapie.

3. W związku z pojawieniem się nowej podstawy programowej w szkołach podstawowych w klasach 4 i 7, zostały zmodyfikowane regulaminy przedmiotowe zDolnego Ślązaczka.

4. Etapy szkolne wszystkich konkursów rozpoczynają się o godz. 10.00.

5. Zostały podniesione progi kwalifikacyjne do grona laureatów.

6. W finale konkursu historycznego nie będzie części ustnej.

∴(Data publikacji 13.09.2017 r., godz. 07:32)

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
zaprasza do wzięcia udziału w konferencji otwierającej


Dolnośląskie konkursy zDolny Ślązak Gimnazjalista
 i zDolny Ślązaczek 2017/2018

Cele konferencji

Zapoznanie z zasadami przeprowadzania i terminami organizacji XVIII edycji Konkursów oraz wykorzystaniem elektronicznego systemu obsługi konkursów przez nauczycieli i uczniów.

Przedstawienie procedur realizacji konkursów języków obcych – angielskiego, niemieckiego i francuskiego dla gimnazjalistów oraz angielskiego i niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych.

Sesja ogólna dla wszystkich uczestników konferencji będzie trwała 60 min.

Po sesji ogólnej przewidziane są spotkania w grupach blokowych oraz konsultacje indywidualne. Spotkania w grupach poprowadzą członkowie Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

Konferencja adresowana jest do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych,
których uczniowie zainteresowani są udziałem w konkursach.

Miejsce i termin:

Konferencja odbędzie się w dniu 20 września 2017 r.
w budynku DODN przy ul. Skarbowców 8a,
rozpoczęcie o godzinie 14.00

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są do: 20.09.2017 r.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie do DODN formularza zgłoszenia mailem dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl

Kod formy K 02/W
formularz zgłoszenia wersja do druku

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji.

UWAGA!
Ilość miejsc ograniczona o uczestniczeniu w konferencji decyduje kolejność zgłoszenia.


∴(Data publikacji 06.09.2017 r., godz. 13:02)

Uwaga!

Dyrektorzy szkół podstawowych, w których kontynuują swoją edukację gimnazjaliści i którzy chcą, by szkoła mogła realizować  konkurs zDolny Ślązaczek oraz zDolny Ślązak Gimnazjalista na etapie szkolnym, muszą rejestrować szkołę dwa razy -  jako szkołę podstawową i osobno jako gimnazjum. Tylko w takim przypadku uzyskają Państwo dostęp do narzędzi konkursowych.

∴(Data publikacji 01.09.2017 r., godz. 07:47)

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół

Zgodnie z zapisami §4, pkt 2, lit. b Regulaminu Konkursów Międzyprzedmiotowych dla uczniów szkół gimnazjalnych "zDolny Ślązak Gimnazjalista" oraz Konkursu dla uczniów szkół podstawowych "zDolny Ślązaczek" województwa dolnośląskiego w roku szkolnym 2017/2018, z dniem 1 września udostępniamy szkołom formularz zgłoszeniowy do konkursów.
Niezbędny kod PIN otrzymali Państwo podczas konferencji otwarcia organizowanych przez Kuratorium Oświaty.

[dostęp do formularza zgłoszenia szkoły]

Zapraszając serdecznie do rejestracji przypominamy, że ostateczny termin zgłoszenia szkoły upływa z dniem
29 września 2017 r.


(Data publikacji 01.09.2017 r., godz. 7:45)   

Szanowni Państwo,
w związku z nowymi rekomendacjami z MEN, dotyczącymi przeprowadzania konkursów, regulamin konkursu zostanie opublikowany w najbliższym czasie, po wprowadzeniu wszystkich zmian.


 

(Data publikacji 01.09.2017 r., godz. 7:41)   

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie

witamy serdecznie w kolejnym roku zmagań konkursowych w ramach dolnośląskich konkursów.

XVIII Dolnośląski Konkurs dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych zDolny Ślązak Gimnazjalista oraz XV Dolnośląski Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych zDolny Ślązaczek przebiegać będą w formule blokowo – przedmiotowej. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji tegorocznej edycji dolnośląskich konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek oraz wymagania stawiane uczestnikom i zakresy tematyczne konkursów przedmiotowych zawarte są w Regulaminie Konkursów 2017/2018. W tym roku szkolnym, podobnie jak w latach ubiegłych, jest on dostępny tylko w wersji elektronicznej na stronie internetowej zdolnyslazak.dodn.dolnyslask.pl jako plik PDF do wydruku.
Konkursy języków obcych, oddzielne z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego, dla gimnazjalistów oraz języka angielskiego i niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych są w całości realizowane przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu, w oparciu o odrębne procedury przeprowadzania etapów konkursów. Szczegóły dotyczące rejestracji, zasad oraz miejsc przeprowadzania konkursów z języków obcych na wszystkich etapach, a także kwalifikacji do kolejnych etapów dostępne będą na stronie internetowej konkursów języków obcych: dla gimnazjów – www.zdolnyslazak.wsf.edu.pl. oraz dla szkół podstawowych –www.zdolnyslazaczek.wsf.edu.pl

 


Konkursy realizowane są z dużym wykorzystaniem Internetu. Całość konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek obsługiwana jest przez Elektroniczny System Obsługi Konkursów (ESOK) na stronie DODN we Wrocławiu oraz system informatyczny Wyższej Szkoły Filologicznej. Wszystkie istotne informacje konkursowe takie jak: regulamin, kalendarz konkursu, pobieranie zestawów konkursowych na etap szkolny przez dyrektorów szkół, miejsca przeprowadzania etapu powiatowego i finałów konkursu, kryteria kwalifikacji, listy uczniów zakwalifikowanych do kolejnych etapów, wyniki poszczególnych etapów konkursu, schematy punktowania znajdują się w regulaminie lub są na bieżąco publikowane na stronie konkursu. Skany prac uczestników II i III etapu i indywidualne wyniki będą dostępne po zalogowaniu się uczestnika w ESOKu.
Dla sprawnej organizacji kolejnych etapów konkursów konieczne jest przestrzeganie ustalonych terminów. Prosimy o zapoznanie się z nimi i ich przestrzeganie. Po upływie wskazanych terminów dostęp do ESOK zostaje zamknięty.


Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek jest jej zgłoszenie przez dyrektora szkoły. Aby zgłosić szkołę do konkursu dyrektor szkoły powinien wejść na stronę internetową konkursu (zdolnyslazak.dodn.dolnyslask.pl) i wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej (dostępny od 1 do 29 września 2017 r.) zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją, wydrukować i odesłać do DODN we Wrocławiu. Potrzebny do rejestracji kod PIN został przekazany dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa dolnośląskiego na konferencjach sierpniowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Uwaga! Zasady zgłoszenia szkoły do konkursów z języków obcych: języka angielskiego, języka niemieckiego i języka francuskiego opisane są w Regulaminie Konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek.


Konkursy zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek przeprowadzane są środowiskowo w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. W ich realizacji uczestniczy wiele instytucji oświatowych Dolnego Śląska, w tym powiatowe ośrodki doradztwa i doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy i nauczyciele dolnośląskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wzorem lat ubiegłych ponownie zapraszamy Państwa Dyrektorów i Nauczycieli do współpracy i współorganizacji tych konkursów oraz prosimy o wsparcie uczniów w ich zmaganiach konkursowych.

Paweł Nowak
DODN we Wrocławiu
Przewodniczący
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej


Oficjalna strona konkursów "zDolny Ślązak Gimnazjalista" i "zDolny Ślązaczek" 2017/2018 
© Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu